Regulamin Platformy Sprzedaży Hurtowej B2B

Właścicielem platformy dystrybucyjnej www.bbtb.pl jest firma BBTB Bzdyl Rafał, Osiedlowa 28/40, 26-600 Radom, NIP 948-141-61-72.

Rejestracja na platformie dystrybucyjnej www.bbtb.pl jest dobrowolna.

Platforma sprzedaży hurtowej www.bbtb.pl przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych i aktywnych podmiotów gospodarczych.

Podczas rejestracji na platformie dystrybucyjnej www.bbtb.p należy podać wszystkie prawdziwe dane firmy, w tym również NIP.

Rejestrując się w systemie, użytkownik oświadcza, że rejestruje konto jako podmiot gospodarczy.

Przed dokonaniem pierwszej transakcji za pośrednictwem platformy dystrybucyjnej www.bbtb.pl Użytkownik/Kupujący prześle drogą elektroniczną dokumenty rejestracyjne firmy w pliku PDF, tj:

  • dla działalności gospodarczej: wypis z CEiDG, NIP oraz REGON
  • dla spółek prawnych: KRS oraz NIP

Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówieniowego, w szczególności podanie firmowego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

Dokonując wyboru płatności macie Państwo możliwość dokonania błyskawicznej płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora finansowego PRZELEWY24.PL lub metodą tradycyjną dokonując wpłaty na nasze konto bankowe podane poniżej.

PKO BP S.A. 20 1440 1387 0000 0000 0865 8781

BBTB Bzdyl Rafał
Osiedlowa 28/40
26-600 Radom

Po otrzymaniu formularza zamówieniowego z platformy Użytkownik/Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 3 dni (jeśli w tym czasie nie będzie jeszcze widoczny wpływ pieniędzy na konto Dostawcy, Dostawca może poprosić o przedstawienie dowodu wpłaty pieniędzy na konto bankowe).

Brak wpłaty lub potwierdzenia w w/w terminie jest podstawą do anulowania zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia określony jest w Warunkach Dostawy i Reklamacji .

Termin realizacji zamówienia może w szczególnych przypadkach ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.

Magazyn nadań:

BBTB PRO Kids
Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół, a następnie przesłać na magazyn zwrotów firmy BBTB Bzdyl Rafał w formie i terminie określonym w Warunkach Dostawy i Reklamacji.

Magazyn zwrotów:

BBTB PRO Kids
Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

Ponieważ przeznaczeniem zakupionego towaru jest dalsza odsprzedaż nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony.

Prosimy o rozważne zakupy.

Dane osobowe, które firma BBTB Bzdyl Rafał wykorzystuje podczas wysyłki towaru są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie są sprzedawane ani też nie udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku).

Na platformie prowadzona jest sprzedaż fizycznych stanów magazynowych.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich w wartościach netto bez doliczonego stosownego do grupy artykułów podatku VAT.

Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

Zdjęcie produktu oraz jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy BBTB Bzdyl Rafał posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają normy bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa.

Wszystkie nazwy występujące na tej stronie są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza:

  • - zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu,
  • - zaakceptowanie postanowień określonych w Warunkach Dostawy i Reklamacji,
  • - zezwolenie na wystawienie e-faktury / faktury elektronicznej bez podpisu odbiorcy.

Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Hurtowni będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd w Piasecznie (woj. mazowieckie).

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.