Regulamin Platformy Sprzedaży Hurtowej dla Sklepów i Placówek Edukacyjnych

Właścicielem platformy jest firma BBTB Bzdyl Rafał, Osiedlowa 28/40, 26-600 Radom, NIP 948-141-61-72.

Rejestracja na platformie jest dobrowolna.

Platforma sprzedaży hurtowej www.bbtb.pl przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Podczas rejestracji należy podać wszystkie prawdziwe dane firmy, w tym również NIP.

Rejestrując się w systemie, użytkownik oświadcza, że rejestruje konto jako podmiot gospodarczy.

Przed dokonaniem pierwszej transakcji za pośrednictwem platformy www.bbtb.pl Kupujący prześle drogą elektroniczną dokumenty rejestracyjne firmy, tj:

NIP
REGON
KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

Dokonując wyboru płatności macie Państwo możliwość dokonania błyskawicznej płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora Bezpieczna szybka płatność realizowana przez przelewy24.pl lub metodą tradycyjną dokonując wpłaty na nasze konto bankowe podane poniżej.

PKO BP S.A. 20 1440 1387 0000 0000 0865 8781

BBTB Bzdyl Rafał
Osiedlowa 28/40
26-600 Radom

W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

Po otrzymaniu formularza zamówieniowego z platformy Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 5 dni (jeśli w tym czasie nie będzie jeszcze widoczny wpływ pieniędzy na konto Dostawcy, Dostawca może poprosić o przedstawienie dowodu wpłaty pieniędzy na konto bankowe).

Brak wpłaty lub potwierdzenia w w/w terminie jest podstawą do anulowania zamówienia.

Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia określony jest w Warunkach Dostawy i Reklamacji .

Termin realizacji zamówienia może w szczególnych przypadkach ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

Kupujący każdorazowo jest o tym powiadamiany drogą elektroniczną lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub można go odebrać osobiście w magazynioe firmy po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Dostawcy.

Magazyn nadań:

BBTB PRO Kids
Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół, a następnie przesłać na magazyn zwrotów firmy BBTB Bzdyl Rafał w formie i terminie określonym w Warunkach Dostawy i Reklamacji.

Magazyn zwrotów:

BBTB PRO Kids
Herbacianej Róży 43
05-500 Wólka Kozodawska

Ponieważ przeznaczeniem towaru jest dalsza odsprzedaż nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony.

Prosimy o rozważne zakupy.

Dane osobowe, które firma BBTB Bzdyl Rafał wykorzystuje podczas wysyłki towaru są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie są sprzedawane ani też nie udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku).

Na platformie prowadzona jest sprzedaż fizycznych stanów magazynowych oraz produktów, które dopiero będą dostępne w ofercie lub na stanie magazynowym czyli tzw. PRE ORDERY.

Poniżej przykład wizualne obu typów produktów

  

Wszystkie produkty posiadające pomarańczowy przycisk Dostępne to informacja, iż towar nie jest dostępny fizycznie na magazynie w dniu składania zamówienia i jest tzw. PRE ORDEREM.

Dokonując zamówienia mieszanego czyli zamówienia towarów fizycznie dostępnych na magazynie na dzień złożenia zamówienia oraz PRE-ORDERÓW, których brak na magazynie na dzień złożenia zamówienia Zamawiający akceptuje wysyłkę całości zamówienia na dzień fizycznego zatowarowania ostatniego z produktów PRE ORDER wyszczególnionych w zamówieniu.

Na życzenie Zamawiającego możemy podzielić zamówienie na wybraną ilość wysyłek lecz do każdej wysyłki zamówienia cząstkowego zostanie doliczymy koszt usługi kurierskiej.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich w wartościach netto bez doliczonego stosownego do grupy artykułów podatku VAT.

Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy BBTB Bzdyl Rafał posiadają niezbędne certyfikaty i spełniają normy bezpieczęstwa.

Wszystkie nazwy występujące na tej stronie są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza:

  • - zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu,
  • - zaakceptowanie postanowień określonych w Warunkach Dostawy i Reklamacji,
  • - zezwolenie na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Hurtowni będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd w Piasecznie pod Warszawą.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.