Informacja dot. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r [Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO]. Rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylona zostaje dyrektywa nr 95/46/WE. RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W poniższej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Twoje dane osobowe - co to jest ?

Dane osobowe w świetle RODO tp informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej platformy zakupowej są to np. adres, adres poczty elektronicznej e-mail, adres IP komputera z którego wchodzisz na naszą stronę, numer telefonu lub inne dane określające Ciebie. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez BBTB Bzdyl Rafał na stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych - wyjaśnienia

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. Niezbędność przetwarzania danych do poprawnego i rzetelnego wykonania umowy kupna-sprzedaży, której jesteś stroną. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. sprzedaż produktu lub produktów lub usługi), to musimy przetwarzać Twoje dane w zakresie wymagalnym do poprawnej realizacji w/w umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto klienta, to umowa o założeniu tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych adresowych oraz rozliczeniowych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie bylibyśmy w stanie aktywować Twojego konta Klienta, a Ty nie mógłbyś dokonywać zakupów na naszej stronie.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora oraz podmiotów powiązanych.

3. Twoja dobrowolna zgoda jest niezbędna w przypadku usług marketingowych czyli otrzymywania naszych newsletter'ów o nowościach, terminach dostawy lub innych akcjach marketingowych lub PR-owych. Aby móc przekazać w/w informacje firmy trzecie muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych w celu wysyłki newslettera. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i nie jest wymagalne przy tworzeniu konta Klienta. PAMIĘTAJ ! Masz możliwość ograniczenia zakresu zgody lub jej zmiany w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Kto administruje/zarządza Twoimi danymi osobowymi na platformie www.bbtb.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest BBTB Bzdyl Rafał z siedzibą w Radom (26-600) przy ul. Osiedlowej 28/40.

Przekazywanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim

Twoje dane będzie przetwarzać BBTB Bzdyl Rafał, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim w celu poprawnego wykonania umowy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do wykorzystania w celach wyraźnie wskazanych przez BBTB Bzdyl Rafał. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. celem rozsyłki newslettera) lub usługodawcą (np. brokerzy i/lub firmy kurierskie). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies - co to jest ?

Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Twoje Uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez BBTB Bzdyl Rafał oraz podmioty powiązane.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: bok@bbtb.pl

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

Twoja Zgoda

W związku z powyższym, dalsze korzystanie ze strony www.bbtb.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych powyżej.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przez BBTB Bzdyl Rafał, zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych, których właścicielem jest BBTB Bzdyl Rafał, w celach marketingowo-analitycznych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawiania na podstawie Twojej aktywności na naszych stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach końcowych i odczytywanie danych z tych plików przez BBTB Bzdyl Rafał możesz zażądać ich usunięcia poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres e-mail: bok@bbtb.pl.

PAMIĘTAJ !

Wyrażenie zgody oraz jej cofnięcie jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Swoje dane w zakresie udzielonej zgody.